Πολιτική Επιστροφών


ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Στο www.frisbeediscs.gr είναι αποδεκτή η επιστροφή ενός προϊόντος στις ακόλουθες περιπτώσεις:


(α) σε περίπτωση αποστολής λανθασμένου ή ελαττωματικού προϊόντος, το frisbeediscs.gr οφείλει να αποδεχτεί την επιστροφή του προϊόντος, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Το προϊόν, θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, και η συσκευασία του να μην έχει ανοιχτεί, ή να μην έχει αλλοιωθεί.

Κατόπιν υποβολής των επιστραφέντων προϊόντων σε έλεγχο ποιότητας, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το frisbeediscs.gr θα τα παραλάβει υπο τον ίδιο τρόπο που έγινε η παραγγελία αυτών. Η επιστροφή μπορεί να γίνει και με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο frisbeediscs.gr έγκαιρα και εγγράφως.

(β) Φυσικά, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, δεν θα γίνεται δεκτή οιαδήποτε επιστροφή για κανένα λόγο. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί με κανέναν τρόπο και φυσικά δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα σχετικά έγγραφα. Η Εταιρεία δεν θα αποδέχεται προϊόντα που επιστρέφονται ελλιπή ή χαλασμένα ή κατεστραμμένα ή φθαρμένα ή προϊόντα που έχουν εμφανώς χρησιμοποιηθεί.

Στην περίπτωση (β) ανωτέρω, ο Πελάτης επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, ο Πελάτης φέρει και τον κίνδυνο των προϊόντων μέχρι την παράδοσή τους στην Εταιρεία. Σε περίπτωση απώλειας των προϊόντων κατά την επιστροφή τους, δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Για το λόγο αυτό, η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφορών είτε συστημένες μέσω ΕΛΤΑ.

Επιστροφές χρημάτων γίνονται στην τιμή αγοράς (μείον τα μεταφορικά έξοδα) εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει στο frisbeediscs.gr εντός 30 ημερών. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα προσφοράς πιστωτικού δελτίου του επιστραφέντος υπολοίπου για χρήση, εντός 1 μηνός.


Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβληθεί μία έγγραφη αίτηση για αλλαγή προϊόντος εντός των ανωτέρω προθεσμιών, είτε με τηλεομοιοτυπία  στο φαξ: 2108995062 είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@frisbeediscs.gr, ενώ τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στην εξής διεύθυνση:


Kickscooters-GR

Σοφίας Βέμπο 31
Γλυφάδα 16561

Product added to wishlist
Το Προϊόν προστέθηκε στη σύγκριση